Daniela Zarodňanská

V roce 2011 jsem se rozhodla, že ze mě bude produkční. A tak jsem se přihlásila na Divadelní fakultu JAMU, kde jsem vystudovala obor Divadelní produkce.

Mimoto jsem na fakultě začala pracovat jako projektová manažerka a později (coby doktorandka) začala i učit. V průběhu svého působení v Brně jsem také pracovala jako lektorka a content manager ve vzdělávací platformě Culture Matters s.r.o. a člen týmu pro novou strategii kultury města Brna. Během celého času jsem pomáhala svým přátelům v Brně a v Ostravě s fundraisingem (především granty a dotace).

V únoru 2019 jsem zjistila, že mi Ostrava chybí, a tak jsem se v květnu vrátila domů a začala pracovat jako specialista marketingu na Magistrátu města Ostravy. Kultura a produkce se mi však nevyhnula. Od dubna intenzivně pomáhám Studiu G při jeho rozjezdu – smlouvy, zákony, granty, účetnictví, produkce, propagace…